Các công ty Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Lào Cai

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu tại Lào Cai

Mai Thị Liễu

5300203218

Số 354 Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai

Vũ Đức Phượng

5300117576

090 đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai